Arbeids(retts)lunsj

Arbeids(retts)lunsj episode 18 - Åpenhetsloven

April 07, 2022 Season 3 Episode 3
Arbeids(retts)lunsj
Arbeids(retts)lunsj episode 18 - Åpenhetsloven
Show Notes

 I denne episoden av Arbeids(retts)lunsj tar vi for oss den nye Åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli 2022. Hva betyr den for deg som arbeidsgiver, og hvilke forberedelser bør du gjøre? Malin Tønseth er gjest i studioet. Som alltid er podcasten godt egnet for å ta med seg på tur.