Arbeids(retts)lunsj

Arbeids(retts)lunsj episode 19 - Trakassering eller ordinær personaloppfølgning?

May 13, 2022 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Season 3 Episode 4
Arbeids(retts)lunsj
Arbeids(retts)lunsj episode 19 - Trakassering eller ordinær personaloppfølgning?
Show Notes

I denne episoden av Arbeids(retts)lunsj tar vi for oss en ikke uvanlig situasjon: En leder følger opp en ansatt på prestasjoner eller adferd. Den ansatte synes dette er svært ubehagelig og hevder at leder trakasserer. Hvor går egentlig grensen for trakassering fra et juridisk perspektiv?