Arbeids(retts)lunsj

Arbeids(retts)lunsj Episode 1 - Permitteringsregler

December 02, 2020 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Season 1 Episode 1
Arbeids(retts)lunsj
Arbeids(retts)lunsj Episode 1 - Permitteringsregler
Show Notes

Vi tar opp gjeldende permitteringsregler og snakker om hva en arbeidsgiver bør tenke på hvis det er aktuelt å nedbemanne i kjølvannet av permittering.