Arbeids(retts)lunsj

Arbeids(retts)lunsj Episode 2 - Blir det dyrere å leie inn vikarer nå?

December 09, 2020 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Season 1 Episode 2
Arbeids(retts)lunsj
Arbeids(retts)lunsj Episode 2 - Blir det dyrere å leie inn vikarer nå?
Show Notes

Blir det dyrere å leie inn vikarer nå?

Hjemmekontor og koronatiltak kan slite på både ledere og ansatte. Vårt bidrag til en litt lysere tilværelse i denne perioden er podcasten Arbeids(retts)lunsj. 

 I episode 2 av podcasten tar vi for oss Høyesteretts dom i HR-2020-2109-A. I dommen konkluderte Høyesterett med at ansatte som leies inn fra vikarbyrå også har krav på bonus. 

 Vi gir en kort oversikt over jussen på området og ser deretter nærmere på hva dommen betyr både for selskap som er på kundesiden og for vikarbyråer som leier ut, og svarer på om det egentlig nå finnes noen bonusordninger som ansatte fra vikarbyrå ikke har krav på å likebehandles med?

 Som alltid er oppfordringen for å best mulig utbytte av podcasten klar: Kom deg ut og gå på tur mens du hører på!