Arbeids(retts)lunsj

Arbeids(retts)lunsj Spesialepisode - Nedstengning, permittering og nedbemanning

January 25, 2021 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Season 2 Episode 3
Arbeids(retts)lunsj
Arbeids(retts)lunsj Spesialepisode - Nedstengning, permittering og nedbemanning
Show Notes

Nedstengningen av flere østlandskommuner er dramatisk for næringslivet i de berørte kommunene, og medfører for mange et umiddelbart behov for å permittere hele eller deler av arbeidsstokken.

Arbeidsrettsteamet i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har laget en spesialutgave av en tidligere podcast om permittering og nedbemanning. Vår mål er å hjelpe arbeidsgivere å opptre riktig i møte med det som for mange kan være et komplisert og ukjent regelverk. 

Vi har også utviklet en app som gir deg alle nødvendige steg i en nedbemanning – også dersom nedbemanningen er nødvendig i kjølvannet av permittering.

Klikk her for å bruke appen. https://svw.neotalogic.com/a/nedbemanning