Arbeids(retts)lunsj

Arbeids(retts)lunsj episode 7 - Varsling i arbeidsmiljøsaker

January 27, 2021 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Season 2 Episode 4
Arbeids(retts)lunsj
Arbeids(retts)lunsj episode 7 - Varsling i arbeidsmiljøsaker
Show Notes

I varslingssaker hvor det påstås dårlig arbeidsmiljø eller fryktbasert ledelse er det stor risiko for at selve håndteringen av saken kan forverre situasjonen. Kommer varselet i forbindelse med en pågående personalsak skal arbeidsgiver være ekstra oppmerksom. Men arbeidsgiver er slett ikke sjakk matt selv om slike varsler kommer.

I denne episoden av podcasten snakker vi om hvordan ledere bør håndtere varslinger i personalsaker. 

Som alltid er episoden godt egnet for å ta med seg ut på en luftetur.