Arbeids(retts)lunsj

Arbeids(retts)lunsj episode 8 - Nedbemanning og permittering i vikarbyrå

February 24, 2021 Season 2 Episode 5
Arbeids(retts)lunsj
Arbeids(retts)lunsj episode 8 - Nedbemanning og permittering i vikarbyrå
Show Notes

Advokater fra Simonsen Vogt Wiigs arbeidsrettsavdeling tar i denne ukentlige podcasten opp temaer som er aktuelle for mange arbeidsgivere, og gir praktiske råd som ledere kan ta med seg videre.

Vi viser ingen slider, så få podcasten på øret og kom deg ut i dagslyset mens du fyller på med kompetansehevende stoff og får litt mosjon samtidig!

I desember 2020 avsa Gulating lagmannsrett dom i en sak hvor et vikarbyrå hadde permittert og deretter nedbemannet en ansatt som ikke lot seg leie ut. Både permittering og oppsigelse ble kjent ugyldig. Men hva betyr dommen for vikarbyråbransjen? Det er jo nemlig ikke uvanlig at vikarbyrå står i en situasjon hvor man har enkeltansatte som man over tid ikke får leid ut. Betyr dommen at vikarbyråer ikke kan verken permittere eller nedbemanne disse?

I podcasten tar vi for oss dommen og lagmannsrettens vurderinger og tenker høyt om argumentasjon og resultat.