Arbeids(retts)lunsj

Arbeids(retts)lunsj episode 10 - Konsulentbruk ga stor ekstraregning

July 09, 2021 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Season 2 Episode 7
Arbeids(retts)lunsj
Arbeids(retts)lunsj episode 10 - Konsulentbruk ga stor ekstraregning
Show Notes

I den såkalte Stendi-dommen fastslo Borgarting lagmannsrett at 27 oppdragstakere/konsulenter i realiteten var arbeidstakere. Hvis dommen blir stående må Stendi betale store summer i overtid og feriepenger - i tillegg til de konsulenthonorar selskapet allerede har betalt ut.

Advokat Lill Egeland går gjennom dommen og forklarer hva man må være oppmerksom på hvis man engasjerer arbeidskraft som oppdragstakere eller konsulenter.