Arbeids(retts)lunsj

Arbeids(retts)lunsj episode 14 - Nå innsnevres retten til å ansette midlertidig

November 10, 2021 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Season 2 Episode 11
Arbeids(retts)lunsj
Arbeids(retts)lunsj episode 14 - Nå innsnevres retten til å ansette midlertidig
Show Notes

De rødgrønne lovte å styrke arbeidstakers rettigheter, og nå settes de første endringene ut i livet.

I denne episoden av podcasten Arbeids(retts)lunsj snakker vi om hva endringene innebærer og når de trer i kraft. 

Som vanlig er episoden godt egnet til å ta med seg på øret og gå på tur.