Arbeids(retts)lunsj

Arbeids(retts)lunsj episode 16 - AFP for nybegynnere

January 11, 2022 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Season 3 Episode 1
Arbeids(retts)lunsj
Arbeids(retts)lunsj episode 16 - AFP for nybegynnere
Show Notes

I denne episoden av Arbeidsretts(lunsj) snakker vi med pensjonsekspert Kristian Jacobsen fra Tredjepart om avtalefestet pensjon (AFP).

Du får for eksempel tips om hvordan du kan sikre at arbeidstaker ikke mister AFPen ved en sluttavtale.

Som vanlig er podcasten godt egnet til å ta med på tur – på ski eller til fots.